امروز: سه شنبه، 8 بهمن 1398مؤسسه آموزش عالی موج بندرانزلی با مجوز رسمی از سازمان سنجش کشور بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

اخبار مؤسسه
  اطلاعیه مهم

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند، تمامی فعالیتهای اداری و آموزشی موسسه از روز شنبه مورخ 2 شهریورماه 1398 لغایت روز پنجشنبه مورخ 7 شهریورماه 1398 تعطیل میباشد.

  تاریخ خبر: 30 مرداد 1398


  اطلاعیه مهم

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند تمامی فعالیتهای آموزشی و اداری موسسه از روز یکشنبه مورخ 9 تیرماه 1398 لغایت روز پنجشنبه مورخ 13 تیرماه 1398 تعطیل می باشد.

  تاریخ خبر: 04 تیر 1398


  بازدید دانشجویان از شرکت فراوری و ساخت

بازدید دانشجویان موسسه آموزش عالی موج از شرکت فراوری و ساخت واقع در شهرک صنعتی رشت

  تاریخ خبر: 28 آذر 1397


  چاپ مقاله استاد خانم حسین زاده

چاپ مقاله هیئت علمی موسسه در گروه مکانیک: سرکار خانم مهندس حسین زاده

  تاریخ خبر: 05 آذر 1397


  بازدید از آزمایشگاه بنیان کیفیت فرانگر

بازدید دانشجویان گروه متالورژی از آزمایشگاه بنیان کیفیت فرانگر بندرانزلی

  تاریخ خبر: 22 خرداد 1397


اخبار گروه برق
  ارسال خبر تست

خبر مربوط به گروه برق

  تاریخ خبر: 21 مرداد 1397

اخبار گروه کامپیوتر
  ارسال خبر تست

خبر مربوط به گروه کامپیوتر

  تاریخ خبر: 21 مرداد 1397

اخبار گروه معماری
  ارسال خبر تست

معماری

  تاریخ خبر: 24 مرداد 1397

اخبار گروه مکانیک
  ارسال خبر تست

خبر مربوط به گروه مکانیک

  تاریخ خبر: 21 مرداد 1397

اخبار گروه متالورژی
  ارسال خبر تست

خبر مربوط به گروه متالورژی

  تاریخ خبر: 21 مرداد 1397

اخبار گروه گرافیک
  ارسال خبر تست

گرافیک

  تاریخ خبر: 24 مرداد 1397

روز و ساعت حضور مدیران گروه رشته های مختلف مؤسسه آموزش عالی موج


نام گروه مدیر گروه روز و ساعت
گروه برق آقای دکتر حدائقی سه شنبه / ساعت ۱۸-۸
چهارشنبه / ساعت ۱۳-۸
گروه مکانیک خودرو
گروه متالوژی
خانم مهندس حسین زاده دوشنبه / ۱۵-۸
سه شنبه / ۱۴-۸
چهارشنبه / ۱۴-۸
پنج شنبه / ۱۴-۸
گروه معماری
گروه گرافیک
گروه کامپیوتر
گروه نقاشی
خانم مهندس باخدا شنبه / ساعت ۱۰-۸
یک شنبه / ساعت ۱۴-۸
دوشنبه / ساعت ۱۴-۸
سه شنبه / ساعت ۱۴-۸


۹۸/۰۶/۱۶  لغایت ۹۸/۰۶/۲۱


انتخاب واحد

۱۳۹۸/۰۶/۲۳


شروع کلاس ها

۹۸/۰۶/۳۰  لغایت  ۹۸/۰۷/۰۴ حذف و اضافه ندارد.


حذف و اضافه

۱۳۹۸/۱۰/۱۲


پایان کلاس ها

۱۳۹۸/۱۰/۱۴  لغایت  ۹۸/۱۰/۳۰


شروع امتحانات

  بدون کنکور وارد دانشگاه شوید!

جذب دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور - برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

۴۷۷۰ ۴۴۴۴ - ۰۱۳